Форум - Что и Где? вести с водоемов Форум - Платные водоемы Форум - Барахолка Форум - Рыболовство и Закон

Pārdod domēnu lpr.lv ar ilgu vēsturi (reģistrācijas datums: 21.06.2004). Kontakti: afgn751@gmail.com

Домен lpr.lv с большой историей (дата регистрации: 21.06.2004) продается. Контакты: afgn751@gmail.com

The domain lpr.lv with a long registration history (registration date: 06/21/2004) is for sale. Contacts: afgn751@gmail.com


Рейтинг: 1 / 5

Звезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Изменения в законе о рыбной ловли принятые от 07.05.2003.

Ministru kabineta noteikumi Nr.231

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23, 50.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra noteikumos Nr.67 “Makšķerēšanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra noteikumos Nr.67 “Makšķerēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 27.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 10.punktā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju” ar vārdiem “Vides ministriju”.

2. Izteikt 11.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“11.1. jebkura tipa makšķeri (arī gruntsmakšķeri, mušiņmakšķeri) ar spoli vai bez tās ne vairāk kā ar diviem jebkura veida āķiem katrai;”.

3. Izteikt 17.1. un 17.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.1. akmeņplekstes, ālantus, foreles (strauta un varavīksnes), līdakas, līņus, salates (meža vimbas), sapalus, vēdzeles, vimbas, zandartus, zušus — piecus no katras sugas;

17.2. alatas, samus, sīgas — trīs no katras sugas;”.

4. Izteikt 18.5. un 18.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“18.5. akmeņplekstei, ālantam, līnim, salatei (meža vimbai),

sapalam, sīgai un vimbai 29

18.6. alatai, forelei (strauta un varavīksnes) un vēdzelei 30".

5. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Aizliegts izmantot ēsmai šo noteikumu 18.punktā minēto sugu zivis, vēžus, kā arī nēģu kāpurus (ņurņikus) un izmantot zemledus makšķerēšanai ūdas ar jebkuras dabiskās ēsmas zivtiņām.”

6. Papildināt noteikumus ar 23.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“23.5. kuģu ceļā ostu akvatoriju robežās.”

7. Izteikt 29.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“29.3. Salacā visā tās garumā;”.

8. Svītrot 29.6. un 29.7.apakšpunktu.

9. Aizstāt 30.2.1.apakšpunktā vārdus “no Emburgas” ar vārdiem “no Staļģenes tilta”.

10. Izteikt 30.2.3. un 30.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“30.2.3. Mūsā no grīvas līdz tiltam pie sporta kompleksa “Mūsa”;

30.2.4. Slocenē (Pulkainē) starp Valguma ezeru un Kaņiera ezeru un Vecslocenē, Slocenē starp Slokas ezeru un Lielupi;”.

11. Svītrot 31.2.apakšpunktu.

12. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

“35. Makšķerēšanas noteikumu ievērošanu kontrolē Vides valsts inspekcijas, reģionālo vides pārvalžu, Jūras vides pārvaldes un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vides valsts inspektori, kā arī vietējās pašvaldības pilnvarota persona attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē atbilstoši savai kompetencei piedalās valsts policija, pašvaldību policija, zemessardze, vides aizsardzības sabiedriskie inspektori, attiecīgās ūdenstilpes zivju resursu pārzinātājs un zvejas tiesību izmantotājs (arī nomnieks).”

13. Papildināt VII nodaļu ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

“35.1 Tiesības sastādīt protokolu par šo noteikumu un licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu, kā arī nosūtīt to institūcijai vai amatpersonai, kura pilnvarota izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu, ir vides aizsardzības valsts iestādes, valsts policijas vai pašvaldības policijas amatpersonai un pašvaldības pilnvarotai personai, tai skaitā makšķernieku vai zvejnieku sabiedriskās organizācijas pārstāvim.”

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 7.maiju.